Tiếng việt dịch ra tiếng anh

The term al-jabr in its Arabic title, Kitab al-jabr wa’l-muqabala, is the source of the English word algebra.

Bạn đang xem: Tiếng việt dịch ra tiếng anh


The word testament is the English rendering of a Greek word that can also be translated as covenant.
Cuốn sách được dịch ra giờ Anh lần đầu năm 1984 vày Dorothy Britton và được xuất bản tại rộng 30 quốc gia.
The book was first translated lớn English in 1984 by Dorothy Britton, và it was published in more than 30 countries.
Những bạn Lollards này vẫn đọc với phân phạt cuốn Kinh-thánh vì chưng John Wycliffe dịch ra tiếng Anh từ bản Vulgate.
These Lollards read from and distributed John Wycliffe’s Bible, an English translation from the Vulgate.
Rất cạnh tranh dịch ra giờ đồng hồ Anh, độc nhất là giờ đồng hồ Anh của tôi. Nghĩa ngay gần nhất chắc rằng là " thành công ", danh tiếng.
Một vài phần đã có dịch ra giờ Anh trên tạp chí Science Fiction Studies năm 1973-1975, selected material was translated in the single volume Microworlds (New York, 1986).
Some parts were translated into English in the magazine Science Fiction Studies in 1973-1975, selected material was translated in the single volume Microworlds: Writings on Science Fiction và Fantasy, ed.
Hồi cam kết về chiến tranh của ông đã có được dịch ra giờ Anh vào khoảng thời gian 1930 với tên thường gọi A Soldier"s Notebook (Sổ biên chép của một bạn lính), 1914–1918.
His war memoirs were translated into English & published in 1930 as A Soldier"s Notebook, 1914–1918.
Đối cùng với các quốc gia có không nhiều hoặc không tồn tại tác phẩm làm sao được dịch ra tiếng Anh bên trên thị trường, mọi người còn cố gắng tìm kiếm hơn nữa.

Xem thêm: Top Game Miễn Phí Trên Steam, Top 5 Game Miễn Phí Trên Steam Hay Nhất 2021


When it came to lớn countries with little or no commercially available literature in English, people went further still.
THƯ nssperu.onlineỆN nước anh mới phía trên đã gật đầu trả ngay sát 1.600.000 Mỹ kim để mua một bản Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp vị ông William Tyndale dịch ra giờ Anh.
THE British Library recently agreed khổng lồ pay almost $1,600,000 for a copy of William Tyndale’s English translation of the Christian Greek Scriptures.
Cụm từ ban sơ được dịch nghĩa ra giờ Anh vị nssperu.onlinektor Sukhodrev người phiên dịch riêng biệt của Khrushchev.
The phrase was originally translated into English by Khrushchev"s personal interpreter nssperu.onlinektor Sukhodrev.
Những phát minh của Fayol theo thông tin được biết đến thoáng rộng khi ấn phiên bản "General and industrial administration" (Quản lý công nghiệp tổng hợp) được xuất bản vào năm 1949 , đấy là phiên bản được dịch ra tiếng Anh của thắng lợi ông nssperu.onlineết năm 1916, "Administration industrielle et générale".
Fayol"s work became more generally known with the 1949 publication of "General và industrial administration", the English translation of the 1916 article "Administration industrielle et générale".
Khoảng 1 phần năm của cục luật được nêu ra theo lời trình làng của Alfred, vào đó bao gồm các phiên bản dịch ra giờ đồng hồ Anh của Mười điều răn, một vài ba chương trong Sách Xuất Hành, và "Tông Thư" tự Sách Công vụ Tông đồ gia dụng (15:23-29).
About a fifth of the law code is taken up by Alfred"s introduction which includes translations into English of the Ten Commandments, a few chapters from the Book of Exodus, và the Apostolic Letter from the Acts of the Apostles (15:23–29).
Từ những khi sáng chế phương pháp này, 29 bạn dạng dịch của cuốn New World Translation sẽ ra mắt, dịch tự tiếng Anh ra các ngôn ngữ của hơn nhì tỷ người.
Since this method was developed, 29 editions of the New World Translation have been translated from English và released in languages spoken by over two billion people.
Danh sách truy vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M