Lập Biểu Đồ Trong Excel 2010

Excel đến nssperu.online 365 Excel đến nssperu.online 365 dành cho máy Mac Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Word năm 2016 for Mac PowerPoint năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Word for Mac 2011 PowerPoint for Mac 2011 xem thêm...Ít hơn

Biểu đồ giúp đỡ bạn trực quan liêu hóa tài liệu theo cách hoàn toàn có thể tác động tối đa đến bạn xem. Tò mò cách sinh sản biểu đồ và thêm đường xu hướng. Chúng ta cũng có thể bắt đầu tài liệu của bản thân mình từ một biểu trang bị được khuyến nghị hoặc lựa chọn 1 biểu thứ từ bộ sưu tầm mẫu biểu trang bị dựng sẵn của chúng tôi.

Bạn đang xem: Lập biểu đồ trong excel 2010


*

Tạo biểu đồ

Chọn dữ liệu cho biểu đồ.

Chọn Chèn > Biểu vật dụng được đề xuất.

Chọn một biểu vật trên tab Biểu đồ dùng được đề xuất để coi trước biểu đồ.


Lưu ý: Bạn có thể chọn dữ liệu mình muốn trong biểu đồ dùng rồi nhấn alternative text + F1 để tạo nên biểu vật dụng ngay lập tức, nhưng đây hoàn toàn có thể không đề xuất là biểu đồ tương xứng nhất cùng với dữ liệu. Nếu bạn không thấy biểu trang bị mình thích, hãy lựa chọn tab Tất cả biểu đồ để xem toàn bộ các loại biểu đồ.


Chọn một biểu đồ.

Chọn OK.

Thêm mặt đường xu hướng

Chọn một biểu đồ.

Chọn Thiết kế > Thêm yếu tố biểu đồ.

Chọn Đường xu hướng, rồi chọn loại đường xu hướng mà chúng ta muốn, như Tuyến tính, Số mũ, Dự báo đường tính hoặc Trung bình di chuyển.


Biểu trang bị hiển thị dữ liệu theo định dạng đồ họa, rất có thể giúp chúng ta và tín đồ xem trực quan lại hóa quan hệ giữa dữ liệu. Khi tạo thành một biểu đồ, chúng ta cũng có thể chọn từ nhiều loại biểu đồ (ví dụ như biểu thiết bị cột xếp chồng hoặc biểu đồ hình tròn bị giảm 3-D). Sau khoản thời gian tạo một biểu đồ, chúng ta có thể tùy chỉnh biểu đồ bằng phương pháp áp dụng các bố trí nhanh hoặc những kiểu biểu đồ.


Biểu đồ đựng một vài ba thành phần, như tiêu đề, nhãn trục, chú thích và đường lưới. Chúng ta có thể ẩn hoặc hiển thị mọi thành phần này và bạn cũng có thể thay đổi vị trí thuộc định dạng của chúng.

*

*
title biểu đồ

*
Vùng vẽ

*
Chú giải

*
title trục

*
Nhãn trục

*
Khấc chia độ

*
Đường lưới


Bạn rất có thể tạo biểu vật trong Excel, Word cùng PowerPoint. Tuy nhiên, dữ liệu biểu đồ đã làm được nhập và lưu vào một trang tính Excel. Nếu bạn chèn biểu vật dụng vào Word hoặc PowerPoint, một trang tính mới sẽ được mở trong Excel. Khi bạn lưu tài liệu Word hoặc bạn dạng trình bày PowerPoint tất cả chứa biểu đồ, dữ liệu Excel cơ bạn dạng của biểu đồ tự động được lưu trong tài liệu Word hoặc phiên bản trình bày PowerPoint.


Lưu ý: Bộ sưu tập sổ thao tác làm việc Excel sẽ thay thế sửa chữa cho Trình khuyên bảo Biểu đồ gia dụng trước đây. Theo khoác định, tủ chứa đồ sổ thao tác làm việc Excel vẫn mở khi chúng ta mở Excel. Từ bộ sưu tập, bạn có thể duyệt những mẫu và sinh sản sổ thao tác làm việc mới dựa trên một trong số mẫu đó. Nếu bạn không thấy bộ sưu tập sổ thao tác làm việc Excel, trên menu Tệp, hãy nhấn vào Mới từ mẫu.

Xem thêm: Cách Xoay Trang Pdf Và Lưu Lại Thành File Mới Đơn Giản Nhất, Rotate Pdf: Rotate Your Pdf Documents Online


Trên menu Xem, click chuột Bố trí in.

Bấm vào tab Chèn, rồi click chuột mũi tên cạnh bên Biểu đồ.

*

Bấm vào nhiều loại biểu đồ, rồi bấm lưu ban vào biểu đồ bạn muốn thêm.

Khi chúng ta chèn một biểu vật dụng vào Word hoặc PowerPoint, một trang tính Excel cất bảng dữ liệu mẫu vẫn mở ra.

Trong Excel, thay thế sửa chữa dữ liệu mẫu mã bằng tài liệu mà bạn có nhu cầu vẽ vào biểu đồ. Nếu bạn đã có dữ liệu vào bảng khác, chúng ta cũng có thể sao chép tài liệu từ bảng đó, rồi dán đè lên dữ liệu mẫu. Xem bảng sau để biết hướng dẫn về cách sắp xếp tài liệu sao cho cân xứng với loại biểu đồ.

Đối với một số loại biểu thứ này

Sắp xếp dữ liệu

Danh mục A

Biểu thứ vùng, thanh, cột, vành khuyên, đường, radar hoặc bề mặt

Trong các cột hoặc sản phẩm như trong số ví dụ dưới đây:

Chuỗi 1

Chuỗi 2

10

12

Danh mục B

11

14

Danh mục C

9

15

hoặc

Danh mục A

Danh mục B

Chuỗi 1

10

11

Chuỗi 2

12

14

Biểu đồ gia dụng bong bóng

Trong các cột, đặt quý hiếm x nghỉ ngơi cột thứ nhất và quý hiếm y tương xứng rồi mang lại giá trị kích thước bong bóng trong số cột tức thời kề, như trong các ví dụ sau:

Giá trị X

Giá trị Y 1

Kích kích thước 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Biểu đồ vật hình tròn

Trong một cột hoặc hàng tài liệu và một cột hoặc sản phẩm nhãn dữ liệu, như trong số ví dụ sau:

Doanh số

Q1

25

Q2

30

Q3

45

hoặc

Q1

Q2

Q3

Doanh số

25

30

45

Biểu đồ triệu chứng khoán

Trong những cột hoặc mặt hàng theo thứ tự sau, cần sử dụng tên hoặc ngày làm nhãn, như trong những ví dụ sau:

Mở

High

Thấp

Đóng

44

55

11

25

25

57

12

38

hoặc

Mở

44

25

Cao

55

57

Thấp

11

12

Đóng

25

38

Biểu vật X Y (phân tán)

Trong các cột, đặt quý hiếm x trong cột trước tiên và quý hiếm y khớp ứng trong cột liền kề, như trong những ví dụ sau:

Giá trị X

Giá trị Y 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

hoặc

Giá trị X

0,7

1,8

2,6

Giá trị Y 1

2,7

3,2

0,08

Để biến đổi số hàng và cột bao gồm trong biểu đồ, hãy đặt nhỏ trỏ ở góc dưới bên cần của tài liệu đã chọn, rồi kéo nhằm chọn dữ liệu bổ sung. Trong lấy một ví dụ sau, bảng được mở rộng để thêm hạng mục và chuỗi dữ liệu bổ sung.

*

Để xem tác dụng của các thay đổi, chuyển trở lại Word hoặc PowerPoint.


Lưu ý: Khi các bạn đóng tư liệu Word hoặc bạn dạng trình bày PowerPoint bao gồm chứa biểu đồ, bảng dữ liệu Excel của biểu đồ gia dụng sẽ auto đóng lại.


Sau khi tạo ra biểu đồ, bạn cũng có thể muốn biến hóa cách vẽ hàng và cột của bảng vào biểu đồ. Ví dụ: phiên bản biểu đồ đầu tiên của bạn có thể vẽ những hàng tài liệu của bảng bên trên trục dọc (trục giá trị) của biểu vật và các cột dữ liệu trên trục ngang (trục danh mục). Trong lấy ví dụ sau đây, biểu đồ nhận mạnh lệch giá bán nhạc cụ.

*

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biểu đồ dấn mạnh lợi nhuận theo tháng, bạn cũng có thể đảo ngược biện pháp vẽ biểu đồ.

*

Trên menu Xem, bấm vào Bố trí in.

Bấm vào biểu đồ.

Bấm vào tab Thiết kế biểu đồ, rồi bấm chuột Chuyển đổi hàng/cột.

*

Nếu biến đổi hàng/cột không sẵn dùng

Chuyển đổi hàng/cột chỉ sẵn cần sử dụng khi bảng dữ liệu Excel của biểu đồ đã mở với chỉ giành riêng cho một số loại biểu đồ. Bạn cũng có thể chỉnh sửa dữ liệu bằng cách click chuột biểu đồ, rồi sửa đổi trang tính vào Excel.