Hàm Trị Tuyệt Đối Trong Excel

Excel đến nssperu.online 365 Excel cho nssperu.online 365 dành cho máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bài viết này miêu tả cú pháp cách làm và cách dùng hàm ABS vào nssperu.online Excel.

Bạn đang xem: Hàm trị tuyệt đối trong excel

Mô tả

Trả về giá trị hoàn hảo của một số. Giá bán trị hoàn hảo của một số trong những là số đó không tồn tại dấu.

Xem thêm: Tải Camera360 - Tải Camera 360 Miễn Phí

Cú pháp

ABS(number)

Cú pháp của hàm ABS có những đối số sau đây:

Number Bắt buộc. Số thực mà bạn có nhu cầu tìm giá trị hoàn hảo nhất của nó.

Ví dụ

Hãy sao chép bảng tiếp sau đây và dính vào ô A1 trong Excel. Chúng ta có thể phải chọn phần đông ô chứa bí quyết và dìm F2, rồi nhấn Enter sẽ giúp đỡ cho công thức hoạt động được. Chúng ta cũng có thể muốn mở rộng cột nhằm trang tính của người sử dụng dễ đọc hơn.

Dữ liệu

-4

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ABS(2)

Giá trị tuyệt vời nhất của 2

2

=ABS(-2)

Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của -2

2

=ABS(A2)

Giá trị tuyệt đối của -4

4

Trừ số

Nhân và phân tách số vào Excel

tính toán phần trăm


*
*
*

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?


Phát triển các khả năng của bạn
Khám phá ngôn từ đào tạo
Sở hữu tính năng lạ đầu tiên
Tham gia nssperu.online dùng nội bộ
*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.) Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
nssperu.online Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © nssperu.online 2021