Cách Xoá Dữ Liệu Trên Icloud

iCloud là một tùy chọn lưu trữ đám mây tuyệt vời và hoàn hảo nhất cho các thiết bị của Apple. Nó được cho phép bạn tạo bản sao lưu toàn cục thiết bị, sao lưu tài liệu, hình ảnh và hầu như bất kỳ dữ liệu nào vào thông tin tài khoản iCloud của bạn.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Và sẽ là nó!Các tin nhắn vẫn chọn hiện giờ sẽ bị xóa bỏ cuộc trò chuyện cụ thể.Những đổi khác này sẽ đồng thời được đồng nhất hóa với dữ liệu tin nhắn của chúng ta trong iCloud.

Chúng tôi hi vọng hướng dẫn này đã khiến cho bạn xóa toàn bộ dữ liệu không quan trọng khỏi tài khoản iCloud của mình.Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tương tác với bọn chúng tôi bằng phương pháp sử dụng phần dấn xét bên dưới.