CÁCH VIẾT VĂN BẢN BÁO CÁO

*

*

twitter
*
Bản in
*
Gởi bài viết

1. Công tác chuẩn bị:

- Phải khẳng định đựơc mục tiêu yêu cầu của phiên bản báo cáo, report thường kỳ hay report chuyên đề, từ đó mới bao gồm cơ sở để xây dựng đề cương cứng báo cáo.

Bạn đang xem: Cách viết văn bản báo cáo


- phát hành đề cương cứng khái quát.

- tùy theo mỗi loại báo cáo mà bạn soạn thảo lựa chọn một bố cục cho thích hợp, ngoài ra phần tiêu đề, thương hiệu cơ quan, tên báo cáo… phần nội dung thông thường có 3 phần nhỏ:Phần 1:

- Đánh giá tình hình hoặc mô tả sự việc, hiện tượng xảy ra.

Phần 2:

- phân tích nguyên nhân, điều kiện của sự việc, hiện tại tượng, reviews tình hình, xác định những quá trình cần thường xuyên giải quyết.

Phần 3:

- Nêu đều phương hướng, nhiệm vụ chính để tiếp tục giải quyết các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện, hầu như tồn trên đang yêu cầu giải quyết, hầu hết nhiệm vụ tiếp tục đặt ra.- thu thập tài liệu, số liệu để lấy vào báo cáo.

- chọn lọc tài liệu, tổng thích hợp sự kiện với số liệu giao hàng các yêu cầu giữa trung tâm của báo cáo.- Đánh giá thực trạng qua tài liệu, số liệu một biện pháp khái quát.

- Dự kiến những đề xuất kiến nghị với cấp cho trên.

2. Gây ra dàn bài:

- Mở đầu:

Có thể nêu đều điểm chính về nhiệm vụ, chức năng của tổ chức về chủ trương, công tác làm việc do cung cấp trên định hướng xuống. Đồng thời nêu phần đa điều kiện, hoàn cảnh có ảnh hưởng lớn mang đến việc thực hiện các công ty trương và trách nhiệm trên.

- nội dung chính:

+ Kiểm điểm những bài toán đã làm, những câu hỏi chưa hoàn thành.

+ phần nhiều ưu khuyết điểm của quy trình thực hiện.

+ Đánh giá bán kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm kinh nghiệm.

Xem thêm: Bài Tập Toán Chia Lớp 3 Tập 1 Trang 36, 37, Một Số Dạng Toán Về Phép Chia Có Dư Lớp 3

Lưu ý:Có thể đánh giá những quá trình chủ yếu của đơn vị chức năng theo từng ngôn từ công việc. Giả dụ là report tổng hợp, hoàn toàn có thể kiểm điểm riêng từng nội dung, trọng trách gồm kiểm điểm công việc đã có tác dụng và chưa làm đựơc, đánh giá ưu khuyết điểm cùng tìm tại sao tồn trên riêng so với từng nghành công tác, từng trách nhiệm được giao.

- kết luận báo cáo:

+ Phương hướng, phương châm phấn đấu tiếp tục.

+ Nhiệm vụ ví dụ khắc phục các tồn tại, khuyết điểm.

- những biện pháp tổ chức thực hiện:

+ Những kiến nghị với cung cấp trên.

+ đánh giá những triển vọng.

3. Viết dự thảo báo cáo:

- report nên viết bằng ngữ điệu phổ thông, nêu các sự kiện, dìm định, tấn công giá, rất có thể dùng chữ số để minh họa, trình bày theo lối biểu mẫu, theo sơ đồ và các bản đối chiếu giả dụ xét thấy dễ hiểu và ngắn gọn hơn.

- cần dùng giải pháp hành văn rõ ràng, mạch lạc, thiết thực, tránh việc dùng lối hành văn ước kỳ. Khi nhận xét tình hình, bắt buộc dùng các sự kiện, số liệu khách hàng quan cùng công bằng. Tránh việc dùng từ ngữ biểu hiện tính chủ quan một chiều họăc quá khoa trương mà không có căn cứ sẽ làm cho tất cả những người đọc thiếu thốn tin tưởng. Đối cùng với các báo cáo chuyên đề, có thể dùng bảng phụ lục để tổng hợp các số liệu tương quan đến câu chữ báo cáo, có thể lập bảng thống kê các biểu mẫu mã so sánh, những tài liệu tìm hiểu thêm trong phần phụ lục.

Đối cùng với các báo cáo quan trọng: Cần tổ chức triển khai cuộc họp hoặc hội nghị để mang ý kiến đóng góp, bổ sung, sửa đổi phiên bản dự thảo report cho thống nhất cùng khách quan lại hơn.

4. Trình chỉ đạo thông qua:

- Đối với phiên bản báo cáo trình lên cấp trên, báo cáo trước hội nghị, báo cáo chuyên đề… cần được có sự xét phê chuẩn của lãnh đạo trước khi gửi nhằm mục đích thống độc nhất với các quyết định thống trị và những thông tin khác mà fan lãnh đạo chủ yếu đã cung ứng cho cung cấp trên hoặc hội nghị.- sau cùng là câu hỏi ký, đóng dấu và gửi report đi, nếu như là báo cáo khoa học thì tên tác giả phải ghi làm việc đầu sau tên report và ko điền các mục khác tại vị trí tiêu đề như các báo cáo thông thường. Việc gửi report trình cấp trên hoặc chuyển mang lại cơ quan không giống thì phải có công văn tốt thư riêng giữ hộ kèm theo.