CÁCH PHÁ PASS WIN 7 ULTIMATE

Cách #1: Đổi mật khẩu đăng nhập vào Windows lúc bị quênCách #2: Phá password đăng nhập vào Windows lúc quên

Bạn đã khi nào bị quên password singin vào Windows và cảm thấy bị bất lực chưa?